Uppdatera SSL-cert för ADFS

När man sätter upp ADFS i sin miljö använder man en gateway och ett SSL-certifikat för detta, till exempel fs.contoso.com. Detta SSL-certifikat behöver förnyas och det gör man smidigast med Powershell (så klart!). Logga in på alla ADFS-servrar och lägg till certifikatet. Uppdatera sedan på ADFS följande sätt:

Set-AdfsCertificate -CertificateType Service-Communications -Thumbprint <Thumbprint><br>
Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint <Thumbprint>

På Web application proxy kör man följande kommando med Powershell:

Set-WebApplicationProxySslCertificate -Thumbprint <Thumbprint>

Uppdateringen av SSL-certifikat ger en kort störning på några sekunder i miljön.

Mer information från Microsoft finns här:

How to Update Certificates for AD FS 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *