Sätta forward på brevlåda

En användare kan enkelt sätta forward på sin e-post till en annan e-postadress. Om man vill göra detta åt sina användare och låsa det så de inte kan ändra det kan man göra det med Powershell.

Set-Mailbox -Identity <Identity> -DeliverToMailboxAndForward $true -ForwardingSMTPAddress <EmailAddress>

Det kan till exempel vara bra att göra om en användare slutat eller är tjänstledig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *