Sätta tidszon på brevlåda

När man tilldelar en användare en Exchange-licens i Office 365 skapas en brevlåda automatiskt. Denna brevlåda får ingen tidszon, utan den måste användaren själv ange. Man kan hjälpa till med detta t.ex. med Powershell:

 
Get-Mailbox <Identity> | Set-MailboxRegionalConfiguration -TimeZone "W. Europe Standard Time"

Man behöver dock vänta 5-10 sekunder från det att licensen tilldelats så att brevlådan hinner skapas upp innan man kör detta kommando. Annars hittas ingen brevlåda och man får ett felmeddelande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *