Uppdatera SSL-cert för ADFS

När man sätter upp ADFS i sin miljö använder man en gateway och ett SSL-certifikat för detta, till exempel fs.contoso.com. Detta SSL-certifikat behöver förnyas och det gör man smidigast med Powershell (så klart!). Logga in på alla ADFS-servrar och lägg till certifikatet. Uppdatera sedan på ADFS följande sätt:

Set-AdfsCertificate -CertificateType Service-Communications -Thumbprint <Thumbprint><br>
Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint <Thumbprint>

På Web application proxy kör man följande kommando med Powershell:

Set-WebApplicationProxySslCertificate -Thumbprint <Thumbprint>

Uppdateringen av SSL-certifikat ger en kort störning på några sekunder i miljön.

Mer information från Microsoft finns här:

How to Update Certificates for AD FS 3.0

Sätta forward på brevlåda

En användare kan enkelt sätta forward på sin e-post till en annan e-postadress. Om man vill göra detta åt sina användare och låsa det så de inte kan ändra det kan man göra det med Powershell.

Set-Mailbox -Identity <Identity> -DeliverToMailboxAndForward $true -ForwardingSMTPAddress <EmailAddress>

Det kan till exempel vara bra att göra om en användare slutat eller är tjänstledig.

Sätta tidszon på brevlåda

När man tilldelar en användare en Exchange-licens i Office 365 skapas en brevlåda automatiskt. Denna brevlåda får ingen tidszon, utan den måste användaren själv ange. Man kan hjälpa till med detta t.ex. med Powershell:

 
Get-Mailbox <Identity> | Set-MailboxRegionalConfiguration -TimeZone "W. Europe Standard Time"

Man behöver dock vänta 5-10 sekunder från det att licensen tilldelats så att brevlådan hinner skapas upp innan man kör detta kommando. Annars hittas ingen brevlåda och man får ett felmeddelande.